scheep, werf, boost, trier, machine, ketel, bouw
Untitled Page
Onze kernactiviteit scheepsbouw omvat naast nieuwbouw
en reparatie van verschillende scheestypes ook de ombouw
en de modernisering van vaartuigen voor de beroepsvaart,
voor rederijen, befvrachters, bouwbedrijven en overheid.
Verklaring inzake gegevensbescherming Impressum