scheep, werf, boost, trier, machine, ketel, bouw
Verantwoording/aansprakelijkheid
Deze disclaimer is geen vertaling van de duitse disclaimer, maar is globaal in overeenstemming
met de betreffende regel- en wetgeving van Duitsland. In twijfelgevallen is alleen de duitse versie van toepassing!
Schiffswerft Boost heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten.
Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker
ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
Schiffswerft Boostis op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of
gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Schiffswerft Boost (teksten, afbeeldingen,
foto' s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.
Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Schiffswerft Boost is het niet toegestaan om delen van deze
website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten
die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn
derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Schiffswerft Boost
is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites.
« terug
Verklaring inzake gegevensbescherming Impressum