Verklaring inzake gegevensbescherming

De verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder van de Algemene verordening gegevensbescherming, is:

Rüdiger Boost
D-54292 Trier
Zurmaiener Straße 176 (Verteilerkreis Nord)

Uw rechten als betrokkene

Via de vermelde contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

·    inlichting betreffende uw bij ons opgeslagen gegevens en hun verwerking,

·    correctie van onjuiste persoonsgegevens,

·    wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens,

·    inperking van de gegevensverwerking indien wij uw gegevens wegens wettelijke verplichtingen nog niet mogen wissen,

·    verzet tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en

·    overdraagbaarheid van gegevens indien u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een contract met ons hebt afgesloten.

Indien u ons uw instemming verleend hebt, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen.

U kunt zich te allen tijde met een klacht tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit wenden. Uw bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit is afhankelijk van de regio waarin uw domicilie zich bevindt, van uw werk of van de vermeende inbreuk. U vindt een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten (voor de niet openbare sector) met bijbehorende adressen op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doelen van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en door derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de in deze gegevensverwerkingsverklaring genoemde doeleinden. Er vindt geen doorgave van uw persoonlijke gegevens aan derden plaats voor andere doeleinden dan de vermelde. Wij geven uw persoonlijke gegevens enkel aan derden door indien:

·    u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd,

·    de verwerking noodzakelijk is voor de afhandeling van een contract met u,

·    de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een wettelijke plicht,

de verwerking noodzakelijk is voor het vrijwaren van gerechtigde belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een doorslaggevend, legitiem belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens.

Wissen of blokkeren van de gegevens

Wij houden ons aan de beginselen van het voorkomen van gegevens en spaarzaamheid met gegevens. Derhalve slaan wij uw persoonsgegevens slechts zolang op als noodzakelijk is voor de hier vermelde doeleinden of zolang als de door de wetgever voorziene, diverse opslagtermijnen dit voorzien. Na het vervallen van het desbetreffende doeleinde of het verstrijken van deze termijnen worden de dienovereenkomstige gegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Registratie van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Wanneer u zich toegang tot onze website verschaft, wordt automatisch door middel van cookies informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie waarmee uw identiteit niet achterhaald kan worden.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om door u opgevraagde inhouden van websites correct aan te leveren en is onontbeerlijk bij gebruik van het internet. Ze wordt in het bijzonder voor de volgende doeleinden verwerkt:

·    garanderen van een feilloze opbouw van de verbinding met de website,

·    garanderen van een vlekkeloos gebruik van onze website,

·    evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede

·    overige administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het vergaren van gegevens, dat voortvloeit uit de voornoemde doeleinden. Wij gebruiken uw gegevens niet om uw identiteit te achterhalen. De ontvangers van de gegevens zijn enkel de verantwoordelijke instantie en evt. de orderverwerkers.

Anonieme informatie van dit type wordt eventueel statistisch door ons geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de achterliggende techniek te optimaliseren.

SSL-encryptie

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te beschermen, gebruiken wij via HTTPS encryptieprocedés die aan de huidige stand der techniek beantwoorden (bv. SSL).

Contactformulier

Indien u bij vragen van welke aard dan ook contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, verleent u ons uw vrijwillige toestemming om contact op te nemen. Dit vereist opgave van een geldig e-mailadres. Dit dient om de vraag en de daaropvolgende beantwoording ervan te kunnen identificeren. De opgave van verdere gegevens is optioneel. Met het oog op verwerking van de vraag en mogelijke aansluitende vragen worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen. Na afhandeling van de door u gestelde vraag worden persoonsgegevens automatisch gewist.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens aangaande het gebruik van de kaartfunctie door bezoekers geregistreerd, verwerkt en gebezigd. Verdere informatie omtrent de verwerking van gegevens door Google vindt u in het Google-privacybeleid. Aldaar kunt u in het privacycenter tevens uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming wijzigen.

Uitgebreide handleidingen voor het beheer van de eigen gegevens in verband met Google vindt u hier.

Ingebedde YouTube-video’s

Op sommige van onze websites bedden wij YouTube-video’s in. De exploitant van de desbetreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, V.S. Wanneer u een webpagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met servers van YouTube aangemaakt. Hierbij wordt YouTube medegedeeld, welke pagina’s u bezoekt. Indien u bij uw YouTube-account aangemeld bent, kan YouTube uw persoonlijke surfgedrag identificeren. U voorkomt dit door u voorafgaandelijk bij uw YouTube-account af te melden.

Wanneer een YouTube-video gestart wordt, plaatst de aanbieder cookies die informatie aangaande het gebruikersgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma gedeactiveerd heeft, zal ook bij het bekijken van YouTube-video’s geen rekening met dergelijke cookies hoeven te houden. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie op. Indien u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Verdere informatie inzake de gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Wijziging van onze gegevensbeschermingsbepalingen

Wij behouden ons voor, deze verklaring inzake gegevensbescherming aan te passen, opdat deze steeds aan de actuele wettelijke vereisten voldoet of om wijzigingen in onze dienstverleningen in de verklaring inzake gegevensbescherming te implementeren, bv. bij invoering van een nieuwe service. Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Hebt u vragen over de gegevensbescherming, gelieve ons dan een e-mail te schrijven of wend u rechtstreeks aan de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon in onze organisatie:

Rüdiger Boost
D-54292 Trier
Zurmaiener Straße 176 (Verteilerkreis Nord)

Aanmaak: https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/